0%

Serveis

Assessoria fiscal

Constitueix l’àrea d’assessorament més important de l’empresa, ja que totes les altres (mercantil, laboral,…), s’hagin vinculades i tenen repercussions fiscals i comptables. Els nostres professionals experts en la matèria, els garanteixen un excel·lent servei personalitzat, des d’un adequat assessorament tributari, fins al nostre suport integral en el procés comptable de l’empresa.

La nostra àmplia experiència en la gestió tributària i comptable (ja siguin persones físiques o jurídiques) ens permet treballar amb un mètode rigorós que garanteix l’excel·lència, ben supervisant al seu departament o ben processant directament els registres comptables, disposem d’un ampli ventall d’eines per facilitar el treball i obtenir el màxim estalvi en costos.

Planifiquem conjuntament la fiscalitat de la seva companyia en honor d’obtenir el màxim estalvi fiscal.

Assessorament laboral

Consultes relatives a temes tributaris i comptables, en general d’empresa. Estudi i plantejament de les alternatives fiscals més convenients per a l’empresa, amb la finalitat de reduir al màxim (dins de la legalitat) els impostos a pagar.

Gestió

Confecció i tramitació si escau, de les declaracions tributàries periòdiques. (IVA, SOCIETATS, IRPF, PAGAMENT A COMPTE DE L’IMPOST DE SOCIETATS,etc).

Informació

Informació puntual (verbal o escrita) sobre les novetats legals més rellevants d’importància per a l’empresa.

Inspecció

Assistència tècnica davant la Inspecció i/o comprovacions de les autoritats fiscals.

Expedients de regulació d'ocupació

Estudi i gestió de antecendentes laborals així com assessorament i assistència en període de consultes prèvies a l’Autoritat Laboral.

Recursos

Contra actes, liquidacions o requeriments de l’Administració Tributària.

Jubilació i altres prestacions

Estudi, càlcul i gestió per a l’obtenció de prestacions de la Seguretat Social.

Informes i estudis especials

Sobre situacions tributàries de noves inversions o empreses, auditoria fiscal, fusionis escissions i aportacions no dinerarias, actualització de balanços. Fiscalitat internacional. Operacions vinculades.

Assessoría Laboral

Els oferim la més completa gamma de serveis en el camp de l’Administració de Personal i un assessorament permanent, amb la garantia dels nostres especialistes experts en la matèria i a un cost perfectament adequat a la dimensió de la seva empresa. També som especialistes en casos de conflictivitat i mediació entre parts.

 • Assessorament fiscal

  Nòmines i assegurances socials, retencions IRPF, certificats, altes i baixes, contractació

 • CMAC i Magistratura

  Assistència tècnica davant el CMAC i assistència jurídica davant la Magistratura del Treball.

 • Quitances

  Acomiadaments i qualsevol altra situació de caràcter imprevisible.

 • Inspecció i prevenció de riscos laborals

  Assistència tècnica davant la inspecció laboral i avaluació de Riscos Laborals.

Auditors de comptes

L’Auditoria obligatòria de Comptes Anuals, s’introdueix en la nostra legislació amb caràcter general a partir de l’entrada en vigor de la Llei 19/1988, en compliment del que es disposa en l’article 51 de la IV Directriu del Dret de Societats de la C.I.

A través de la nostra signatura d’auditoria oferim tots els serveis en els quals és necessària la intervenció d’un expert auditor de comptes. En tal sentit la nostra preocupació no és solament comprovar i verificar els estats comptables, sinó detectar que punts l’empresa auditada pot millorar la seva gestió generant un valor afegit per als nostres clients.

Així mateix, podem realitzar informes pericials en cas que siguin requerits davant un jutjat.

 • AUDITORIA LEGAL DE COMPTES ANUALS

 • AUDITORIA FISCAL

 • VERIFICACIONS VOLUNTÀRIES

 • VALORACION D'EMPRESES O BRANQUES D'ACTIVITAT

 • AUDITORIA MEDIAMBIENTAL

 • EXPERTS COMPTABLES JUDICIALS

14770643918491

Assegurances

La nostra oferta asseguradora té com a objectiu proporcionar la major tranquil·litat per als nostres clients amb la contractació de pòlisses que incloguin les cobertures que millor s’adaptin a les seves necessitats, amb una prima sense competència i amb les companyies amb més solvència del mercat assegurador.
En ASSESSORIA OBIS et donem una atenció personalitzada tant per a la valoració del risc a assegurar com en la posterior tramitació dels sinistres, defensant els interessos dels nostres clients tant amb les Companyies Asseguradores com amb els tercers i responent a tots els dubtes o consultes que puguin tenir en relació amb les seves pòlisses d’assegurança.
Fem un estudi professional sobre el Producte que millor s’adapti a les necessitats reals dels nostres assegurats amb el nº de projectes que siguin necessaris per realitzar l’estudi objectiu que exigeix la Direcció general d’Assegurances i Fons de Pensions.

Riscos laborals

Us assessorarem de totes les obligacions que té com a empresa o com a treballador autònom, com és l’obligat compliment de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, Pla de Seguretat i Salut, Coordinació de Seguretat i Salut, Coordinació d’activitats empresarials.

alex-wong-17997
kristina-flour-185592

Protecció de dades

L’entrada en vigor de la Llei Orgànica 15/199, de Protecció de Dades imposa a totes les persones físiques o jurídiques que tractin amb dades de caràcter personal l’obligació de registrar els fitxers en l’Agència de Protecció de Dades i d’implantar unes determinades mesures de seguretat juntament amb una sèrie d’obligacions a nivell informàtic i organitzatiu.

Les empreses incorren diàriament en multitud de vulneracions de la LOPD que poden comportar sancions de fins a 600.000€. Des de ASSESSORIA OBIS ajudem a la teva empresa a legalitzar la seva situació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades, evitant-li va rostir importants multes.

Amb l’objectiu d’ajudar a les organitzacions en aquest procés d’adequació dels seus sistemes als requeriments que presenta la LOPD el nostre equip li ofereix la possibilitat de comptar amb la seva dilatada experiència en aquest camp.

Consultoria jurídica

En Assessoria Obis treballem amb el teu equip per arribar a la millor i més eficaç de les solucions possibles, proporcionant un servei jurídic altament qualificat i de gran qualitat.

Com a Departament Jurídic extern de la teva entitat som la seva més solvent proveïdor de serveis jurídics, oferint seguretat i proximitat.

Comptem amb un ampli panell de professionals que aniran de la seva mà allí on tingui o pogués tenir interessos.

No ens conformem amb ser el teu Departament Jurídic, aspirem a superar les seves expectatives i a convertir-nos en els seus advocats de confiança.

maarten-van-den-heuvel-73124
bench-accounting-49026

Declaració renda

Ens encarreguem de confeccionar i gestionar la teva Declaració de la Renda buscant la millor fórmula perquè el teu IRPF sigui el més beneficiós possible per a tu. Sense errors i sempre complint amb els terminis del calendari de la Renda. Còmodament, sense que hagis de preocupar-te de res ni assumir recàrrecs innecessaris.

En la nostra gestoria no ens limitem a confirmar l’esborrany de la teva Declaració de la Renda, sinó que els nostres gestors i assessors fiscals analitzen la teva situació a fons per poder aplicar totes les deduccions d’IRPF possibles i garantir l’opció més beneficiosa per a tu.

Arrendaments urbans

A Assessoria Obis confeccionem i legalitzem contractes d’arrendaments urbans.

Keys and lock the door on the background of solar garden
color
https://assessoriaobis.com/wp-content/themes/yunik-installable/
https://assessoriaobis.com/
#864a40
style1
scrollauto
Cargando artículos.
#A0A0A0
on
none
loading
#A0A0A0
Sort Gallery
https://assessoriaobis.com/wp-content/themes/yunik-installable
on
yes
yes
off
on
Escribe tu email
off
off